Zdravlje i medicina

Pedijatrijske ordinacije

Pedijatrija je grana medicine koja je specijalizirana za liječenje djece i dječjih bolesti, a pedijatrijske ordinacije danas djeluju samostalno ili u sklopu bolnica i drugih zdravstvenih ustanova, u privatnom ili javnom sektoru.

Pedijatriju je najtočnije definirati kao granu medicine koja se bavi kompletnim zdravljem djeteta do njegove navršene 18. godine života, odnosno do punoljetnosti. Njezine su temeljne djelatnosti zaštita zdravlja djece i prevencija bolesti, zatim nadzor nad razvojem djece, kao i pravovremeno prepoznavanje i liječenje bolesti te habilitacija i rehabilitacija djece s određenim poremećajima u razvoju. Djelatnostima na području pedijatrije bave se pedijatri, liječnici specijalizirani za ovo područje medicine. Pedijatrijska je skrb aktivna i u prenatalnom razdoblju, odnosno i prije samog rođenja djeteta, u okviru fetalne medicine. Neonatologija, kao grana pedijatrije, u suradnji s porodništvom djeluje u okviru perinatalne medicine.

Pedijatrija kao samostalna ordinacija može se pronaći u okviru bolnica i domova zdravlja, ali i kao specijalizirana bolnica za dječje bolesti. Pedijatrija, kao i medicinska djelatnost za odrasle, obuhvaća čitav niz specijaliziranih područja koje se bave različitim aspektima djetetovog zdravlja, počevši od kirurgije, opće medicine, interne medicine i ostalih područja. Pedijatrija, osim same dijagnostike i liječenja, veliku pozornost pridaje i stručnom savjetovanju roditelja, kako bi se djetetov razvoj odvijao neometano. Pedijatrijske ordinacije, privatne ili javne, pronaći možete na portalu Moja Djelatnost.


Istakni svoju kompaniju

Zašto se registrovati?

Čini li Vam se da se u moru ponuda ponekad možete lako izgubiti? Uprkos Vašem trudu i raznim ulaganjima i dalje nemate dovoljan broj klijenata? Želite proširiti glas o svojoj djelatnosti, ali ne znate kako? Ne brinite, mi Vam možemo pomoći. Pitate se kako? JEDNOSTAVNO! Registracijom na portalu moja-djelatnost.me ubrzo ćete postati vidljivi na internetu a klijenti će Vas lako pronaći i kontaktirati.

Dodaj svoju firmu

Istaknite svoju kompaniju

Smatrate li da, uprkos trudu i dobrom glasu Vaša kompanija ne privlači dovoljan broj novih klijenta ? Odvojite se od konkurencije i pojačajte Vašu vidljivost i time privucite više novih kupaca. Sve to je lako uz portal Moja djelatnost.

Istakni svoju kompaniju
Istakni svoju kompaniju